Wie zijn we

 

Het CondroMedia Team

Condro Media werd in het leven geroepen door 2 vennoten die elk hun eigen uitgesproken passie hebben binnen de IT en Media in het algemeen. Een IT project manager met een brede IT basis alsook diepgaande technische IT kennis en IT achtergrond en een sales- en corporate strateeg met een zwak voor SEO en marketing. Zij hebben beide het bedrijf opgericht en werken samen met een loyaal geschoold eigen team en gebruik gerichte top freelancers.

Onze mensen en freelance specialisten zijn de besten in hun vak, van hardcore open-source tot mobile app development, een professioneel fotograaf graficus, bedrijfsmanagers met specialisatie in bedrijfspsychologie, finance and logistics… Kortom alle kennis voor schitterende resultaten op een professionele manier.

Condro Media verzorgt een legio aan projecten, van kortlopende tot lange en recurrente projecten. Van modulair gemeenschappelijk tot de uiterste vorm van gebruikersgerichte custom applicaties en toepassingen, steeds met een klant gerichte benadering.

Condromedia Team